Özel Tutucular

Özel tutucular, vantuzlu vakum sistemlerinin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı uygulamalarda kullanılmaktadır. Vakum ile tutulamayan iş parçalarını taşımak için farklı çalışma prensipleri kullanılmaktadır.

Temassız Tip Vantuzlar

Temassız Tip Vantuzlar / Temazsız Tip Tutucular

Temassız tip vantuzlar, basınçlı hava ile çalışan özel tutuculardır. Bu tutucu Bernoulli prensibine göre çalışmaktadır. Tutucu, iş parçası ile asgari temas halindedir ve bu nedenle çok hassas iş parçalarının taşınması için idealdir. Tutucular iş parçası yüzeyinde bir hava yastığı üzerinde "yüzerler".

Temazsız tip vantuzların avantajları:

 • Basınçlı hava ile çalışır, ayrıca vakum üretecine ihtiyacı yoktur.
 • Düşük temaslı taşıma yapar.
 • Yüksek hacimli hava akışı sayesinde, kaçaklar sorun yaratmaz.
 • İnce, poröz iş parçalarının ayrıştırılma imkanı.


Temazsız tip vantuzların tipik uygulamaları:

 • Kağıt, plastik folyo, ahşap kaplamaların, baskılı devre kartlarının, waferlerin ve solar hücrelerin taşınması uygulamaları.
 • İnce, poröz iş parçalarının ayrıştırılması uygulamaları.


Temazsız Tip Vantuzlar

 

Mıknatıslı Tutucular

Mıknatıslı Tutucular

Mıknatıslı tutucular basınçlı hava veya vakum vasıtasıyla aktive ve deaktive edilir, ki bu gerek pnömatik valflar gerekse kompakt tip ejektör ile çalıştırılabilecekleri anlamına gelir. Manyetik alan iş parçasının güvenli bir şekilde tutulmasına izin veren kalıcı bir mıknatıs tarafından oluşturulur. Harici bir voltaj tedariki gerekmemektedir.

Mıknatıslı tutucuların avantajları:

 • Kalıcı mıknatıs güvenli bir tutuşu garanti eder.
 • Tutma için harici bir voltaj tedariki gerekmemektedir.
 • Basınçlı hava ve/veya vakum kombinasyonu ile kontrol edilebilir.


Mıknatıslı tutucuların tipik uygulamaları:

 • Metal/sacların, perfore saçların ve delikli veya karmaşık şekilli metal parçaların taşınması.
 • Sac/metal parçaların son derece dinamik taşınmasını gerektiren uygulamalarda, vakum tutucu sistemlerine destek.

 


Mıknatıslı Tutucular

 

İğneli Tip Tutucular

İğneli Tip Tutucular

İğneli tip tutucular basınçlı hava ile kontrol edilir. İğneler basınçlı hava tarafından iş parçasına batırılır ve bir yay veya basınçlı hava ile geri çekilir. İğneler iş parçasının güvenli bir şekilde tutulabilmesi için belli bir açıda iş parçasına girerler.

İğneli tip tutucuların avantajları:

 • Yumuşak veya dayanımsız malzemelerin güvenli taşınması.
 • Değişik işletim koşulları için çeşitli tipleri mevcuttur.
 • Çeşitli iğne çapları mevcuttur ve iğnelerin hareket miktarı ayarlanabilir.


İğneli tip tutucuların tipik uygulamaları:

 • Tekstil, izolasyon malzemeleri, köpük malzemeler, keçe veya yapağı, halılar, filtreler, dokuma malzemeler (karbon elyafı gibi), polistren ve metal köpük gibi poröz ve/veya dayanımsız malzemelerin taşınması.


İğneli Tip Tutucular

 

Wafer Tutucular

Wafer Tutucular

Wafer tutucular entegre vakum üreteçli, basınçlı hava ile çalışan özel tutuculardır. Bunlar hassas parçaları, özellike waferler ve hücreler gibi fotovoltaik komponentleri taşımak için özel olarak geliştirilmişlerdir. Düşük vakum değerinde, yüksek emme hacimleri sayesinde en hassas parçaları zarar vermeden güvenli şekilde taşıma imkanı sunarlar.

Wafer tutucuların avantajları:

 • Son derece hızlı ve hassas taşıma.
 • En kısa döngü süresi imkanı (<1 saniye).
 • Hücrelere zarar vermeden, birim zamanda maksimum taşıma imkanı.
 • Düşük hava tüketiminde yüksek hacimli vakum imkanı.
 • Üfleme fonksiyonu dahil entegre vakum üretimi.
 • Emilen havanın kontrollü tahliyesi (opsiyonel)


Wafer tutucuların tipik uygulama alanları

 • Fotovoltaik komponentlerin taşınması
 • Elektrotların, seperatörlerin ve akü hücrelerinin taşınması.
 • Hassas komponentlerin taşınması.


Wafer Tutucular

 

Kompozit Malzemeler için Özel Tutucular

Kompozit Tutucular

Kompozit malzemeler için entegre vakum üreteçli, basınçlı hava ile çalışan özel tutuculardır. Bunlar yüksek hacimde düşük vakum düzeylerinden dolayı hassas komponentlerin taşınması için çok uygundur.

Kompozit tutucuların avantajları:

 • Vakum yüzeyinikısmen kapatan veya poröz malzemeler de dahi güvenli tutuş.
 • Mümkün olan en kısa döngü süreleri ve hassas konumlandırma imkanı.
 • Entgre vakum üretimi.
 • Yüksek akış hacimi.
 • Entegre üfleme fonksiyonu.


Kompozit tutucuların tipik uygulama alanları:

 • Devre kartlarının taşınması.
 • Aşırı ince, hassas komponentlerin taşınması.
 • Poröz iş parçalarının taşınması.


Kompozit Tutucular

 
XAradığınızı bulabildiniz mi?

Popup Greeting

Phone number +90 (0)216 34001 21

schmalz@schmalz.com.tr

Phone number +90 (0)216 34001 21
 

Form yollanırken müteakip hata(lar) oluştu:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

* ile işaretli alanların doldurulması zorunludur.